Магаин за Плодове и Зеленчуци

Магаин за Плодове и Зеленчуци
блок Колос
кв.Родина
Русе България