Магазин за месо “Николовъ”

Магазин за месо “Николовъ”
ул."Свобода"35
Център
Сандански България