Месарница Енола

Месарница Енола
ул. „Поп Сава Катрафилов“ 2
Търговище България