Месарница от Старо време

Месарница от Старо време
ул."Обиколна"56
София България