Месо от Фермата

Месо от Фермата
бул. „Плиска“ 4
Шумен България