Политика за лични данни

Политика за лични данни

Начало Политика за лични данни

Декларация за защита на лични данни

Извършвайки дейността си, “Родинови ” ООД, ЕИК 204713743, със седалище и адрес на
управление: обл. Варна общ. Белослав с. Страшимирово ул. Иван Вазов №2 обработва
информация, между която и такава, представляваща лични данни.
Тази интернет страница www.hotfarm.eu се притежава от “Родинови“ ООД и се управлява от
Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и
свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).
Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите
лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Хотфарм се стреми да
Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.
Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Хотфарм не продава вашите
данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са
наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни
и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем
максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните
Ви данни, която Ви предоставяме.
1. Какво представляват лични данни:
Лични данни са всички данни, които потребителя предоставя на Хотфарм, свързани с неговата
регистрация или поръчка.
Хотфарм не събира чувствителни лични данни, които могат да бъдат раса, религиозни
предпочитания, политически възгледи и др.
2. Личните данни, които Хотфарм събира са:
Имена; телефон; адрес за доставка; електронна поща; IP Адрес
3. Начин на събиране на лични данни:
Събирането на лични данни става доброволно от страна на потребителите на www.hotfarm.eu .
Като личните данни могат да бъдат предоставени чрез регистрация в сайта или покупка през
сайта без регистрация. Клиентите могат да предоставят и данните необходими за
обработването на поръчката чрез чат платформата или по телефон за поръчки на Hotfarm.
4. Обработка на лични данни:
Предоставените данни се обработват с цел обслужване на нашите клиенти. Данните могат да
бъдат използвани и за вътрешни маркетингови проучвания и статистики с цел подобряване на
обслужването и подобряване на стоките и услугите предлагани от Хотфарм. Както и
потребителите да получават електронни съобщения или обаждания свързани със стоките или
услугите заявени от тях.
5. Съхранение на лични данни:
Ние съхраняваме и обработваме личните данни в периода необходим за удовлетворяването на
клиента. Всички събрани данни се съхранява и спрямо изисквания законен срок по силата на

договора между Хотфарм и потребителя. Изискваният срок е съобразен със Закона за защита
на потребителя.
6. Предоставяне на лични данни на трети лица или страни извън ЕС:
Хотфарм предоставя данни на трети лица вързани с изпълнението и доставката на стоки и
услуги посочени в сайта. Всички свързани с Хотфарм партньори спазват политиката за
поверителност и защита на предоставените данни от нас. Данните се предоставят при
необходимост на куриерски фирми и доставчици. Ние не предоставяме данни на държави или
лица извън територията на ЕС. Хотфарм може да предостави лични данни при случай, че е
задължен от държавни органи стига те да имат правно основание да изискват такива данни.
7. Деца
Ние не събираме и не обработваме данни на лица под 14 годишна възраст. Всеки потребител
съгласявайки се с тази декларация заявява, че има навършени 14 години.
8. Бисквитки (cookies)
Хотфарм използва бисквитки свързани с рекламни цели. Това са малки поведенчески файлове
който се закачат към интернет браузъра ви като помагат да получавате рекламни съобщения
спрямо вашите интереси. Ако не желаете да ползвате тези бисквитки можете да ги изключите
от самият браузър или да ги изтриете от него.
9. Права на потребителите:
– Има право да получава информация за целите и начина на обработка на данните му.
– Има право да пожелае данните да бъдат заличени, блокирани или коригирани.
– Право на преносимост което дава възможност да получи своите данни на носите
лесен за четене или разпечатване.
– Право да проверява целостта на съхраняваните или обработваните данни.
– Право да отказва обработката на лични данни по всяко време, стига да има правно
основание за което.
– Потребителя има право да подаде жалба към Комисията за защита на лични данни
ако смята, че правата са му нарушени.
Ако желаете да упражните, някои от правата си може да се извърши в писмен вид като се
ползва предварителна бланка от сайта на Хотфарм или сайта на Комисията за защита на
личните данни. Този формуляр може да бъде изпратен по следните начини:
По електронен път на hotfarm.eu@gmail.com или на адрес: обл. Варна общ. Белослав с.
Страшимирово ул. Иван Вазов №2

При въпроси или нужда от разяснение може да се свържете с нас на телефон 0899353828 или в
писмен вариант на електронна поща hotfarm.eu@gmail.com

Горе